Regler

I Rec Hockey och Aros Hockey League spelas ishockey enligt ishockeyns gällande regelbok, med vissa tillägg eller strykningar. När en spelare kliver ut på isen så har den gått med på att följa gällande regler i samband med spel i Aros Hockey League.

I Aros Hockey League gäller följande regler:

I Aros Hockey League gäller svensk ishockeys regelbok med vissa tillägg och strykningar. Alla spelare som äntrar isen förbinder sig till att följa dessa regler.

För spel i AHL krävs full ishockeyutrustning inklusive halsskydd. Visir eller galler ska bäras av alla spelare födda 1966 eller senare. Galler eller heltäckande visir gäller för alla spelare ej fyllda 18 år. Tandskydd är inget krav, men är starkt rekommenderat. Spelare som inte uppfyller utrustningskraven ska efter tillsägelse omedelbart komplettera sin utrustning eller avvisas från isen.

Matcher i AHL spelas 3×20 minuter. Oavgjord grundseriematch avslutas med en övertidsperiod på maximalt 5 minuter, spel 3 mot 3. Efter detta följer straffläggning, 3 straffar var. Därefter s k ”suddenstraffar” tills matchen är avgjord.

AHL är en tacklingsfri liga. Fysisk kamp är tillåten men inte regelrätta tacklingar. Straffet för tackling är 2 minuter Body Checking.

Till skillnad från veteranhockey är slagskott tillåtna i AHL, med respekt för dina motståndare.

Spelare i AHL ska ha avslutat sin aktiva hockeykarriär. Innehav av spelarlicens för aktuell säsong innebär diskvalificering från spel i AHL.

Domarkåren i AHL kommer inte från svenska ishockeyförbundet. I vissa fall finns endast en domare på isen. Domarna saknar ibland korrekt utbildning och alla spelare ska respektera detta. Kom ihåg vilken nivå ni spelar på.

AHL är en öppen liga för både män och kvinnor som fyllt 18 år. Lagledare kan söka dispens för yngre spelare.

Nya spelare ska registreras till AHL:s ledning innan match. Deadline för att registrera nya spelare under säsong är nyårsafton, tolvslaget.

I AHL råder nolltolerans mot rasism, sexism, våld och hot.

10§ Disciplinärenden behandlas av domare på plats, ibland efter överläggning med övriga i domarkåren. Beslut om avstängningar meddelas till spelaren, ibland via dennes lagledare. Avstängningar kan inte överklagas.