Regler

I Rec Hockey och Aros Hockey League spelas ishockey enligt ishockeyns gällande regelbok, med vissa tillägg eller strykningar. När en spelare kliver ut på isen så har den gått med på att följa gällande regler i samband med spel i Aros Hockey League.

I Aros Hockey League gäller följande:

    För spel i AHL krävs full ishockeyutrustning, vilket inkluderar halsskydd. Visir eller galler ska bäras av alla spelare födda 1966 eller senare. Galler eller heltäckande visir gäller för spelare ej fyllda 19 år. Tandskydd är inget krav, men starkt rekommenderat. Spelare som inte uppfyller kraven äventyrar försäkringsreglerna för samtliga spelare på isen och ska efter tillsägelse omedelbart komplettera sin utrustning eller avvisas från isen.

    Matcher i AHL spelas 3×20 minuter. Oavgjord match avslutas med en övertidsperiod på maximalt 5 minuter, 3 mot 3. Räcker inte detta avgörs matchen genom straffläggning där varje lag slår tre straffar var. Om resultatet fortfarande är oavgjort fortsätter straffslagning. Varje runda är då potentiellt avgörande. Isen spolas i periodpaus, dock inte inför förlängning eller straffläggning.

    AHL är en tacklingsfri liga. Fysisk kamp är tillåten, främst axel mot axel – men inga regelrätta tacklingar. Straffet för att tackling är 2 minuter för body checking.

    Till skillnad från veteranhockeyn är slagskott tillåtna i AHL, med respekt för dina motståndare. Det finns spelare som är nybörjare, erfarna spelare med ett hårt skott ombeds vara försiktiga med detta.

    Spelare i AHL måste ha uppehåll ifrån och helst avslutat sin aktiva hockeykarriär. Innehav av en spelarlicens för innevarande säsong innebär diskvalificering från spel i AHL, oavsett om spelaren deltagit i en match eller inte.

    Domarkåren i Aros Hockey League kommer inte från Svenska Ishockeyförbundet, som i övrig ishockey. I undantagsfall kommer endast en domare finnas på isen, denna kan inte se allt. Personerna som dömer kan i vissa fall även sakna utbildning och spelare ska respektera detta. Domarna finns på isen för att i första hand garantera spelarnas säkerhet. Det är viktigt att alla förstår vilken nivå de spelar på och vilka krav de därmed kan ställa på arrangemanget.

    AHL är öppen för både män och kvinnor som har fyllt 18 år. Lagledare kan söka dispens för spelare som är yngre.

    För att en spelare ska få spela en match i slutspel eller i fortsättningsserien måste minst en match i grundserien ha spelats. Dispens kan sökas vid akut spelarbrist.

    Nya spelare ska registreras till AHL:s ledning innan de spelar match. Deadline för att registrera nya spelare under säsongen är tolvslaget på nyårsafton.

10§    I AHL råder nolltolerans mot rasism, sexism, våld och hot. 

11§    Disciplinärenden behandlas av domare på plats om den så önskar efter överläggning med övriga i domarkåren. Beslut om avstängning meddelas från domare till ligaledningen, som i sin tur meddelar spelaren i fråga samt dennes lag. Avstängningar kan inte överklagas.